De Kinder Counselor


Counseling, coaching, begeleiding en mentorschap.

Voor kinderen en jongeren van 10-15 jaar die wel een extra zetje kunnen gebruiken.


Counselor: V. A. van der PasWat is counseling?

Counseling is het begeleiden van mentaal gezonde mensen die tijdelijk problemen hebben met een bepaald deel van hun functioneren of ontwikkeling. Bij kinderen uit zich dat bijvoorbeeld in de omgang met leeftijdgenoten, broers en zussen, ouders of school. Een counselor helpt bij het inzichtelijk maken van de obstakels (kennis) en hoe het slot te doorbreken (vaardigheden) zodat er weer beweging ontstaat (doel). De natuurlijke ontwikkeling krijgt weer vrij baan (product).

Counseling is begin twintigste eeuw in Amerika ontstaan als methode om jongvolwassenen te begeleiden in het maken van een beroepenkeuze. Later is het uitgegroeid tot een specifieke begeleidingsvorm voor een ieder die zich beperkt voelt in een bepaald deel van zijn/haar functioneren. Counseling is dus een Engels begrip en betekent zoiets als "het geven van advies of het bepleiten van iets." Een counselor is daarmee een adviseur, raadgever of bepleiter.

De vorm van counseling die door mij wordt gehanteerd, wordt psychosociale counseling genoemd. Deze vorm betreft intrapersoonlijke onderwerpen (ontwikkeling van de persoonlijke groei) en interpersoonlijke onderwerpen (ontwikkeling van de relationele groei). De theorie waarop mijn vorm van counseling het meest gebaseerd is, is de Gestalttherapie. Dit houdt in dat de begeleiding clientgecentreerd en ervaringsgericht is, focust op het hier-en-nu en veel aandacht besteed aan gewaarwording.

Uit onderzoek is gebleken dat de grootste succesfactor voor counseling, niet zozeer de gehanteerde methodiek, maar de relatie tussen counselor en client betreft. Kernwoorden daarbij zijn wederzijds vertrouwen, begrip, acceptatie en betrokkenheid. Dat wil niet zeggen dat er niet volgens een bepaalde methodiek gewerkt dient te worden door de counselor, maar dat deze wel ondergeschikt is aan de genoemde relatie tussen counselor en client. Naast een structurele methodiek, staat de relatie in mijn begeleiding dan ook hoog in het vaandel.


Bron: Veen van, G., Handboek Counseling


Blog
Contact
kindercounselor - counselor - coach - pedagoog - kindercoach - coaching - begeleiding


© De Kinder Counselor 2016